Rok 2021 

17.04.2021
Wioska Żywej Archeologii – Warszawa


18.04.2021
Wioska Żywej Archeologii – Warszawa

24-25.04.2021
Wioska Żywej Archeologii – Warszawa
1.05.2021
Wioska Żywej Archeologii – Warszawa
22-23.05.2021
Święto Stado
20.06.2021
Noc Kupały
3.07.2021
Wyprawa doliną rzeki Rawki
17-18.07.2021
Swadźba na Biskupinie
8.08.2021
Reko Trening w Warszawie
21-22 sierpnia 2021
Grzybowski Turniej Wojów
25.09.2021
Średniowieczny Płock
9-10.10.2021
Mrozy
24.10.2021
Wojna i pokój we wczesnym średniowieczu