Dzięki pasji jaką jest rekonstrukcja historyczna poznajemy wielu nowych przyjaciół, z którymi współpracujemy wspólnie się bawiąc oraz realizując różne projekty.
DRUŻYNA NAJEMNA DZIKI BEZ 
Grupa odtarzająca okres wczesnego średniowiecza (wikingowie i słowianie) na terenie Mazowsza - w Warszawie i okolicach. Jej głównym celem jest dobra zabawa w trakcie realizowania pasji.Wioska Żywej Archeologii


Wioska Słowian i Wikingów mieszcząca się na warszawskim Bródnie daje doświadczyć, dotknąć, posmakować Średniowiecza, zanurzyć się w życie Przodków z czasów poczatków Warszawy.

Ilmen Hird Drużyna Wareska
Drużyna odtwarzająca mieszkańców wczesnośredniowiecznej Rusi, działająca na terenie województwa lubuskiego, głównie w okolicach Zielonej Góry.