Nazwa: Nasze Średniowiecze 
Stowarzyszenie: zwykłe 
Numer:  779 – Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta m.st. Warszawy
REGON: 389550710
NIP: 5242923395

Numer konta (BNP Paribas):  47160014621803106560000001

Zarząd:
Prezes: Barbara Czapska
Członek zarządu: Małgorzata Pelowska
Członek zarządu: Magda Jasik

Kontakt:
E-mail: naszesredniowiecze@gmail.com
Fecebook: https://www.facebook.com/naszesredniowiecze
Instagram: isfjord_hird