Leniwa niedziela. Aldis i Skadii robią podpłomyki i opowiadają o wczesnośredniowiecznej kuchni, a Knut z Kotturem pracują w kuźni!

[modula id=”1028″]